Termeni si Conditii


Termeni si Conditii de Inchiriere


DREPTURILE SI OBLIGATIILE PROPRIETARULUI

 Drepturile si obligatiile PROPRIETARULUI decurg din clauzele intregului contract, cum ar fi de exemplu (dar nu limitativ):

(1) PROPRIETARUL are obligatia de a pune la dispozitia CLIENTULUI autovehiculul inchiriat la termenul convenit de parti, dupa semnarea prezentului contract. Autovehiculul va fi pus de catre PROPRIETAR la dispozitia CLIENTULUI impreuna cu o copie dupa Certificatul de Inmatriculare si dupa Asigurarea de Raspundere Civila, rovigneta valabila si copie dupa polita de asigurare CASCO valabila pe perioada inchirierii precum, cu un set de chei precum si cu toate accesoriile (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor) impuse de lege, roata de rezerva si cric.

(2) PROPRIETARUL, va pune la dispozitie un vehicul perfect functional din punct de vedere tehnic si estetic. Luand toate masurile pentru a preveni astfel de evenimente, nu se face raspunzator de pierderea sau avariile, aparute ca urmare a defectelor datorate functionarii mecanice a vehiculului sau alte pierderi sau avarii care decurg de aici.

(3) PROPRIETARUL are dreptul sa recupereze in orice moment si prin orice mijloace autovehiculul descris in cadrul Anexei 1 si/sau sa rezilieze prezentul contract in cazul in care termenul de inchiriere a fost depasit cu mai mult de 6 ore, fara incheierea unui Act Aditional la prezentul contract. PROPRIETARUL nu va fi retinut raspunzator pentru lipsa sau deteriorarea oricarui bun aflat in autovehiculul descris in cadrul Anexei 1 in momentul recuperarii acestuia in conditiile descrise mai sus.

(4) PROPRIETARUL are obligatia sa:

  • sa se abtina de la orice fapt care ar avea drept consecinta tulburarea CLIENTULUI in folosinta bunului, tulburare de fapt sau de drept. PROPRIETARUL nu raspunde de tulburarea cauzata prin faptul unui tert care nu invoca vreun drept asupra bunului;
  • PROPRIETARUL este garant pentru evictiunea bunului si pentru viciile ascunse ale autovehiculului care ii impiedica intrebuintarea. PROPRIETARUL nu raspunde insa pentru vicii care ii fac CLIENTULUI incomoda folosinta, si pe care acesta din urma le-a putut constata la incheierea prezentului contract;

(5) alte drepturi si obligatii ce-i revin prin lege si prezentul contract.

DREPTURILE SI OBLIGATIILE PROPRIETARULUI

Drepturile si obligatiile CLIENTULUI decurg din clauzele intregului contract, cum ar fi de exemplu (dar nu limitativ):

CLIENTUL are obligatia de a:

(1) Ingriji autovehiculul ca un bun proprietar, de a respecta conditiile de utilizare precizate in prezentul contract, de a mentine in stare buna de functionare si de a exploata in conditii normale autovehiculul, conform instructiunilor de folosire si intretinere elaborate de fabricant si specificate in manualul de utilizare pe tot parcursul derularii prezentului contract;

(2) de a avea varsta de 21 ani impliniti, carnet de conducere de categoria autovehiculului ce il inchiriaza cu vechimea de minim 1 an, inclusiv persoana care utilizeaza autovehicolul; autovehicolul va fi condus exclusiv de persoana prevazuta in Anexa 1;

(3) de a plati contravaloarea chiriei autovehiculului, la momentul preluarii acestuia, iar in caz de prelungire a duratei contractului cu acordul scris al PROPRIETARULUI, diferenta de plata conform duratei de prelungire convenite;

(4) de a achita amenzile emise de autoritati pentru contraventii sau infractiuni savarsite pe perioada inchirierii de catre conducatorii autovehiculului ce face obiectul prezentului contract;

(5) de a returna autovehiculul, la expirarea duratei contractului la ora si in locul indicat in prezentul contract, cu aceeasi cantitate de carburant cu care l-a preluat de la PROPRIETAR, cu dotarile aferente si cu actele ce i-au fost inmanate la preluarea de la PROPRIETAR;

(6) de a plati penalitatile pentru returnarea cu intarziere a vehiculului, conform prevederilor prezentului contract;

(7) in cazul unor avarii aduse autovehiculului, cu exceptia celor provocate prin forta majora, CLIENTUL raspunde pentru cheltuielile aferente aducerii la starea initiala a autovehiculului in limita garantiei depuse la inchirierea autovehiculului;

(8) pentru ca pagubele produse in urma unui eveniment rutier sau furt sa poata fi recuperate prin asiguratorul PROPRIETARULUI, este obligatorie declararea acestora de catre CLIENT/conducatorul autovehiculului organelor de Politie din raza localitatii in care s-a produs evenimentul, in maxim 4 ore de la constatarea producerii evenimentului, urmand ca in caz contrar contravaloarea pagubelor sa fie suportata integral de catre CLIENT. In cazul unui accident (cu sau fara pagube cauzate vehiculului) si in cazul oricarui prejudiciu personal CLIENTUL va solicita prezenta organelor de Politie la locul evenimentului si va solicita din partea acestora “Proces Verbal Constatator” intocmit conform legii. In cazul furtului vehiculului sau partilor sale, CLIENTUL trebuie sa raporteze acest lucru la politie si sa obtina un “Proces verbal” si sa-l inainteze PROPRIETARULUI. Orice accident, paguba, pierdere sau furt al vehiculului trebuie imediat comunicate de tare CLIENT PROPRIETARULUI. La cererea PROPRIETARULUI, CLIENTUL are obligatia de a completa un raport al accidentului. CLIENTUL trebuie sa asigure furnizarea tuturor datelor despre celelalte parti la fel ca si despre orice martor pentru a completa raportul asupra accidentului. Sub nici o circumstanta, reclamatiile tertelor parti nu vor fi acceptate de CLIENT. CLIENTUL este obligat sa-l asiste pe PROPRIETAR si/sau compania de asigurare a acestuia in toate reclamatiile sau procedurile legale in conexiune cu un accident sau orice paguba. Aceste responsabilitati ale CLIENTULUI se vor aplica corespunzator in cazul furtului.

(9) in cazul in care autovehiculul a fost condus sub influenta alcoolului si/sau a drogurilor ori altor substante stupefiante, raspunderea in recuperarea materiala a pagubelor apartine in totalitate CLIENTULUI/conducatorul autovehiculului;

(10) sa foloseasca autoturismul potrivit destinatiei sale, si sa nu transporte animale, produse inflamabile, corozive, toxice sau de natura sa deterioreze interiorul vehiculului inclusiv prin impregnare cu mirosuri neplacute ; sa nu fumeze in interiorul vehiculului.

(11) Sa nu treaca frontiera de stat a Romaniei cu autovehiculul inchiriat.

(12) Sa nu subinchirieze autovehiculul si sa nu transporte pasageri sau bunuri contra unor foloase banesti

(13) Sa respecte prescriptiile tehnice ale PROPRIETARULUI, mentionate in Anexa nr 1, pentru combustibilul cu care va alimenta autovehiculul inclusiv preferintele pentru o anumita firma de livrare daca este posibil si va inmana PROPRIETARULUI bonurile fiscale care fac dovada alimentarii autovehiculului cu combustibil de calitate conforma.

(14) Sa aiba asupra lui, pe intreaga derulare a prezentului contract, toate documentele legate de inchirierea autovehiculului

(15) sa suporte cheltuielile cauzate de exploatarea necorespunzatoare, interventia neavenita asupra autovehiculului, cheltuielile de reparatie si inlocuire cauzate din vina lui.

(16) sa plateasca PROPRIETARULUI o compensare de chirie pentru perioada in care autovehiculul nu putea fi exploatat din vina CLIENTULUI. Toate cheltuielile legate de de cele de mai sus pot depasi garantia depusa de catre CLIENT, caz in care poate avea loc solicitarea de daune interese pe cale legala de catre PROPRIETAR.

(17) alte drepturi si obligatii ce-i revin prin lege si prezentul contract.

CONDITII GENERALE DE ASIGURARE

(1) In cazul unor avarii produse din vina conducatorului auto, acesta raspunde in limita garantiei depozitata de catre acesta Proprietarului.

(2) In cazul furtului autovehiculului CLIENTUL va anunta PROPRIETARUL in maximum 6 (sase) ore de la constatarea evenimentului si va pune la dispozitia PROPRIETARULUI cheia, telecomanda, si copiile dupa actele de inmatriculare cu care i-a fost incredintat autovehiculul descris in Anexa 1.

COSTURI SUPLIMENTARE

Pretul este valabil pentru o utilizare in limita a 300 km/zi. Fiecare km peste aceasta limita se factureaza clientului la pretul de 0.10 euro/km fara tva (Pretul se va achita in RON la cursul BNR+1% din ziua platii).

CLIENTUL este de acord sa achite urmatoarele costuri suplimentare in cazul in care acestea vor aparea:

a) penalitati de intarziere la predarea autovehicului dupa cum urmeaza:

  • daca intarzierea este de cel mult 1 ora, fata de ora incetarii contractului, nu se vor percepe penalitati;
  • incepand cu ora a 2-a de intarziere si pana la implinirea celei de a 4-a inclusiv, se vor percepe penalitati de 5 EURO +T.V.A. pentru fiecare ora de intarziere
  • incepand cu a 5-a ora de intarziere, CLIENTUL va fi obligat la plata chiriei pe o zi, in cuantumul stabilit prin prezentul contract.

b) In cazul pierderii sau deteriorarii documentelor masinii sau a cheilor acesteia, CLIENTUL va achita o taxa aditionala de 100 Euro + TVA, taxa pe care clientul accepta sa o plateasca;

c) In cazul in care masina este returnata fara a fi spalata ori prezinta urme de murdarie a interiorului, se va percepe o taxa suplimentara de 10 Euro + TVA.

PROPRIETARUL va restitui intreaga suma achitata ca si garantie doar daca autovehiculul descris in Anexa 1 reintra in posesia sa in starea in care a fost predat. In cazul in care sunt necesare interventii asupra bunului pentru a-l readuce la starea in care a fost predat chiriasului, contravaloarea acestor interventii va fi retinuta din suma depusa ca si garantie.